Malaysian Model of Death Khairat Money Scheme (DKMS): A Preliminary Review on Its Implementation in Mosque Institution

Model Skim Wang Khairat Kematian (SWKK) di Malaysia: Tinjauan Awal dalam Pelaksanaannya di Institusi Masjid

Authors

  • Zawin Hannan Sofea Shahbuddin Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia, 71800 Nilai, N.Sembilan, Malaysia https://orcid.org/0009-0004-7773-3437
  • Setiyawan Gunardi Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia, 71800 Nilai, N.Sembilan, Malaysia
  • Azman Ab. Rahman Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia, 71800 Nilai, N.Sembilan, Malaysia
  • Ahmad Zaki Salleh Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia, 71800 Nilai, N.Sembilan, Malaysia
  • Syed Mohd Najib Syed Omar Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia, 71800 Nilai, N.Sembilan, Malaysia
  • Khairunneezam Mohd Noor Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan (FKP), Universiti Sains Islam Malaysia, 71800 Nilai, N.Sembilan, Malaysia

Keywords:

Keywords: Death khairat. funeral administration. Death Khairat Money Scheme (DKMS). mosque institution. Malaysia.

Abstract

Abstract: Death khairat or known as death charity, and funeral administration are closely related concepts. Considering the tradition of managing the remains of the deceased within the Malaysian community, the average mosque institution has formed its own Death Khairat Money Scheme (DKMS). While Skim Wang Khairat Kematian (SWKK) is the Malay term for managing the procedure and equipment of the corpse. This DKMS is a fund intended to prepare in the event of death without considering financial matters in managing the deceased’s remains. The management of DKMS in mosque institutions is not uniform and varies from location to location. This shows that the implementation of the DKMS model is flexible and not strict, depending on the suitability of the population and area. Hence, a random study has investigated the DKMS model implemented in several Malaysian states. A qualitative methodology has already been implemented based on a literature review and interviews with DKMS managers at the mosque, such as the DKMS chairman, DKMS treasurer, and DKMS secretary. As a result, a new model can be proposed to help mosque institutions develop and implement DKMS more effectively and brilliantly. Next, it is hoped that the new model will significantly impact the Muslim community, especially among the youth participating in this DKMS.

 

Abstrak: Khairat kematian dan pengurusan jenazah adalah satu terma yang saling berkait rapat antara satu sama lain. Melihat kepada adat pengurusan jenazah masyarakat di Malaysia, rata-rata institusi masjid telah mengadakan dan mewujudkan khairat kematiannya yang tersendiri ataupun nama lainnya ialah Skim Wang Khairat Kematian (SWKK) bagi menguruskan proses dan kelengkapan perihal jenazah. SWKK ini merupakan satu tabung yang bertujuan sebagai persediaan apabila berlakunya sesuatu kematian tanpa perlu memikirkan soal kewangan dalam pengurusan Jemaah si mati. Namun begitu, pengurusan SWKK di institusi masjid dilihat tidak seragam dan berbeza dari satu tempat ke satu tempat. Ini menunjukan bahawa pelaksanaan model SWKK ini adalah fleksibel dan tidak ketat bergantung kepada kesesuaian penduduk dan kawasan. Oleh yang demikian, satu kajian secara rawak telah dilakukan bagi mengkaji model SWKK yang telah diaplikasikan di beberapa negeri di Malaysia. Metode kualitatif melalui pendekatan kajian kepustakaan dan temu bual bersama para pengurus SWKK di institusi masjid seperti pengerusi SWKK, bendahari SWKK dan juga setiausaha SWKK telah pun dilakukan. Natijahnya, satu model baharu dapat dicadangkan bagi membantu institusi masjid mengembangkan dan melaksanakan SWKK dengan lebih berkesan dan cemerlang. Seterusnya, diharapkan supaya model baharu tersebut mampu memberi impak yang besar terhadap masyarakat Muslim terutama di kalangan belia dalam menyertai SWKK ini.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bahrom, H., & Nordin, R. (2015). Dana Khairat: Pengalaman Institusi Pengajian Tinggi. In H. Bahrom, S. S. Suyurno, & A. Q. A. Razak (Eds.). Proceedings of the 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) (pp. 515–519). Akedemi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS), Universiti Teknologi Mara Melaka.

Halimatus, N., Azlan, A., Mirza, I., & Khairi, K. F. (2022). Issues and Challenges on Khairat Death Fund Management : Case Study of Khairat Death Fund Organizations in Malaysia. International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies, 2(1), 91–97.

Ibrahim, M. R., Harun, M. S., & Mahmood, A. R. (2021). Pengurusan Dana Khairat Masjid daripada Perspektif Perlembagaan, Undang-Undang, Sains Sosial dan Syarak. Journal of Muwafaqat, 4(2), 51–61.

Sahabuddin, M. F. B. M. (2004). Khairat Kematian Dalam Komuniti Islam. Universiti Teknologi Malaysia.

Shahbuddin, Z. H. S., & Gunardi, S. (2022). Skim Wang Khairat Kematian (SWKK) dan Amalannya di Malaysia: Satu Pengenalan. In M. N. M. Zain, A. A. Ahmad, N. S. A. Azemi, & N. I. I. Haris (Eds.), International Virtual Conference on Contemporary Fiqh and Law (ICONFIQH LAW 2022). (pp. 223–235). Pusat Kajian Syariah, UKM.

Interviews

Abdullah Yaacob. Secretary of the Khairat Kematian and Charitable Association. 21 February 2023. Masjid An-Nur, Tumpat, Kelantan.

Hamzah & Faizal. Treasurer & Chairman of Khairat Kematian. 14 November 2022. Masjid Jamek Ar-Rahimiah, Klang.

Hj. Mansor Kassim. Chairman of Masjid Lapangan Terbang Antarabangsa Melaka, Batu Berendam, Melaka. 21 September 2022.

Hj. Ngadiron & Zamani. Secretary & Treasurer of Khairat Kematian Organisation. Masjid Al-Rahmah, Kariah Bukit Kechil, Taman Bukit Rambai, Melaka. 21 September 2022.

Marji Saim. Assistant Manager of the Mosque. 9 November 2022. Masjid Alam Impian, Shah Alam, Selangor.

Mohd Ali. Resident Chairman. 4 January 2023. Masjid Jamek Sungai Gelugor, Kg, Gelugor, Pulau Pinang.

Muhammad Umar Sohaib Hj. Hanafi. The Imam of the Mosque is also the Treasurer of Khairat Kematian. Masjid Dato’ Klana Petra Lela Mohd Yusof, Sikamat, Negeri Sembilan. 12 October 2022.

Nazammudin Mahaudin. Nazir of the Mosque. 11 November 2022. Masjid Kampung Sg. Lang Baru, Banting, Kuala Langat.

Wan Hasani & Ali Hanafiah. Chairman & Treasurer of Khairat Kematian Association. 21 February 2023. Masjid Al-Fattah, Kota Bharu, Kelantan.

Yusof Shaari. Secretary of Khairat Kematian. 5 January 2023. Masjid Jamek Cherok Tok Kun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang.

Published

2023-11-30
033 OJS add phone number field

How to Cite

Shahbuddin, Z. H. S., Gunardi, S. ., Ab. Rahman , A., Salleh, A. Z., Syed Omar, S. M. N., & Mohd Noor, K. . (2023). Malaysian Model of Death Khairat Money Scheme (DKMS): A Preliminary Review on Its Implementation in Mosque Institution: Model Skim Wang Khairat Kematian (SWKK) di Malaysia: Tinjauan Awal dalam Pelaksanaannya di Institusi Masjid. Sains Insani, 8(2), 174-178. Retrieved from https://sainsinsani.usim.edu.my/index.php/sainsinsani/article/view/550
سرور مجازی ایران Decentralized Exchange