Published: 2017-06-25

Faktor Zina Dan Kesannya Dalam Kehidupan Remaja

Ma Razhanlaily Ab Razak, Salasiah Hanin Hamjah

1-9

Sīrah Nabawiyyah dan Byzantine Rom: Analisis Terhadap Surat Ibn al-Layth Kepada Empayar Rom

Ahmad Sanusi Azmi, Zulhilmi Mohamed Nor, Mohd Yusuf Ismail, Amiruddin Mohd Sobali, Amran Abdul Halim, Ummi Kamila Mior Ahmad Ramdzan

73-80

Tahap Keupayaan Kognitif Bacaan Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Kanak-Kanak Pemulihan Khas

Nurul Haniza Samsudin, Puteri Roslina Abdul Wahid, Salinah Ja’afar, Mohammad Tawfik Yaakub

81-87

Kepelbagaian Dan Kesepaduan Etnik Di Malaysia Menurut Islam

Noor Aziera Mohamad Rohana, Mohd Faizal P.Rameli, Rawi Nordin, Siti Nurul Izza Hashim

88-97

Perpaduan Etnik di Malaysia Menurut Ideologi Pendidikan ZA’BA

Noor Aziera Mohamad Rohana, Abdul Qayuum Abdul Razak, Nuruul Hidayah Mansor, Mohamad Shafiei Ayub, Ahmad Faiz Ahmad Ubaidah

106-116

Penerapan Indikator Cinta Kemanusiaan Melalui Kursus Pengajian Ketamadunan

Fatin Hazwani Siran, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Nasrudin Yunos, Khairul Hamimah Mohamad Jodi, Nazilah Ali, Fatin Nabilah Abu Hassan

117-126

Peranan Wakaf Dan Cinta Kemanusiaan Untuk Kesejahteraan Umat

Radin Anis Adlina Radin Hasbani, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Mohamad Sabri Haron

127-134

Perkembangan Ilmu Matematik Dalam Sorotan Tamadun Islam

Liya Khaulah Asy-Syaimaa’ Hussain, Ahmad Faizuddin Ramli

135-139