Pembentukan Pemikiran Kreatif dan Kritis: Hubungannya Dalam Menyelesaikan Masalah Formation of Creative and Critical Thinking: Its Relationship in Problem Solving

Main Article Content

Anita Ismail
Farah Laili Muda @Ismail
Adibah Sulaiman
Mohd Azmir Mohd Nizah
Latifah Abdul Latiff
Mashitah Sulaiman
Siti Norbaya Mat Yaacob
Hisham Mohammad Taky Eldin Kandil

Abstract

Kreativiti merupakan kebolehan semulajadi untuk menghasilkan idea dan kemungkinan yang baharu dalam menyelesaikan masalah. Ia merupakan kemahiran penting yang perlu dipraktikkan dan diasah menerusi pelbagai teknik dan kaedah yang tertentu. Usaha yang berkaitan perlu dilakukan supaya dapat melahirkan generasi yang kreatif ke arah amalan pembangunan insan yang berlandarkan kreativiti. Penerapan kemahiran kritis dan kemahiran penyelesaian masalah merupakan pendekatan pengajaran yang penting yang perlu diintegrasikan dalam kurikulum institusi pendidikan tinggi. Pelajar yang mampu berfikir secara kritis dan mampu menyelesaikan masalah merupakan kunci kepada arus perubahan dan kemajuan individu dalam kehidupan semasa bergelar mahasiswa dan juga setelah tamat pengajian. Kemahiran ini penting bagi memastikan pelajar memiliki pemikiran tahap tinggi yang diperlukan bagi menghadapi persaingan global. Penerapan kemahiran ini merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran yang bertujuan bukan sekadar menghasilkan pelajar yang cemerlang dari segi akademik, malah juga cemerlang dari sudut akhlak dan emosi

Article Details

How to Cite
Ismail, A., Muda @Ismail, F. L., Sulaiman, A., Mohd Nizah, M. A., Abdul Latiff, L., Sulaiman, M., Mat Yaacob, S. N., & Kandil, H. M. T. E. (2020). Pembentukan Pemikiran Kreatif dan Kritis: Hubungannya Dalam Menyelesaikan Masalah: Formation of Creative and Critical Thinking: Its Relationship in Problem Solving. Jurnal Sains Insani, 5(1), 43-47. Retrieved from http://sainsinsani.usim.edu.my/index.php/sainsinsani/article/view/133
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>