Aplikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pendidikan Islam Mengikut Bidang Higher Order Thinking Skills (HOTS) Application in Islamic Education by Field

Main Article Content

Wan Ali Akbar Wan Abdullah
Nursafra Mohd Zhaffar
Ab. Halim Tamuri

Abstract

Islam menggalakkan budaya berfikir di kalangan manusia. Galakan ini dapat mengelakkan budaya taqlid buta. Kepentingan budaya berfikir disedari oleh semua pihak. Maka KPM juga menekankan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam pembelajaran semua subjek termasuk Pendidikan Islam. Walaubagaimanapun, Pendidikan Islam adalah subjek yang mempunyai empat bidang, iaitu; al-Quran dan al-Hadis, Akidah, Fikah dan Akhlak. Setiap bidang mempunyai disiplin ilmu yang berbeza. Maka, aplikasi KBAT pada setiap bidang juga berbeza. Kertas konsep ini membincangkan aplikasi KBAT berdasarkan setiap bidang tersebut. Selain itu, konsep keluasan dan kedalaman ilmu juga dibincangkan.

Article Details

How to Cite
Wan Abdullah, W. A. A., Mohd Zhaffar, N., & Tamuri, A. H. (2020). Aplikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pendidikan Islam Mengikut Bidang: Higher Order Thinking Skills (HOTS) Application in Islamic Education by Field. Jurnal Sains Insani, 5(1), 14-21. Retrieved from http://sainsinsani.usim.edu.my/index.php/sainsinsani/article/view/123
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)