Falsafah dan Kurikulum Pendidikan Islam Menurut Pandangan Tokoh Ilmuwan Islam: Imam al-Qabisi

Main Article Content

Muhammad Zulazizi Mohd Nawi
Muhammad Amirul Mohd Nor

Abstract

Islam itu berkembang, terutama dalam bidang pendidikan, kerana ia adalah tonggak dan asas kepada sesebuah tamadun berkembang. Kewujudan tokoh Islam dalam setiap bidang ilmu itu juga merupakan penanda aras bagi perkembangan ilmu yang merangkumi pelbagai aspek yang menjadikan sesebuah tamadun. Kajian ini membincangkan tentang konsep pendidikan al-Qabisi, ada beberapa pemikiran atau pandangan, iaitu tentang pendidikan anak, tujuan pendidikan, kurikulum, metode dan teknik pengajaran serta membahaskan tentang falsafah yang dibawa oleh al-Qabisi. Kajian ini merupakan kajian perpustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, iaitu melalui penulisan ilmiah seperti buku, ensikplopedia yang mana dipanggil sebagai analisis dokumen yang dapat membantu menyiakan kajian ini. Hasil kajian ini, mendapati terdapat dua bahagian kurikulum yang dibawa oleh al-Qabisi iaitu kurikulum ijbari dan kurikulum ikhtiyari. Pendidikan agama dan akhlak mulia ini sangat penting untuk menjamin perpaduan dalam masyarakat dan bangsa

Article Details

How to Cite
Mohd Nawi, M. Z., & Mohd Nor, M. A. (2020). Falsafah dan Kurikulum Pendidikan Islam Menurut Pandangan Tokoh Ilmuwan Islam: Imam al-Qabisi. Jurnal Sains Insani, 5(1), 187-193. Retrieved from http://sainsinsani.usim.edu.my/index.php/sainsinsani/article/view/132
Section
Articles
Author Biographies

Muhammad Zulazizi Mohd Nawi, Universiti Pendidikan Sultan Idris

Jabatan Pengajian Islam, Fakulti Sains Kemanusiaan

Muhammad Amirul Mohd Nor, Universiti Pendidikan Sultan Idris

Jabatan Pengajian Islam, Fakulti Sains Kemanusiaan