1.
Puspanathan CA, Yi Wen E, Ke Ni L, Tze Hui L, Xue Yee L. The Role of Integrated Marketing Communication On Consumer Decision-Making Process: Peranan Komunikasi Pemasaran Bersepadu terhadap Proses Membuat Keputusan Pelanggan . S. I. [Internet]. 2021Jun.1 [cited 2023Jun.1];6(1):173-84. Available from: https://sainsinsani.usim.edu.my/index.php/sainsinsani/article/view/210