[1]
C. A. . Puspanathan, E. Yi Wen, L. . Ke Ni, L. . Tze Hui, and L. . Xue Yee, “The Role of Integrated Marketing Communication On Consumer Decision-Making Process: Peranan Komunikasi Pemasaran Bersepadu terhadap Proses Membuat Keputusan Pelanggan ”, S. I., vol. 6, no. 1, pp. 173-184, Jun. 2021.