Abdul Muin, Suhailah, Mohd Nor Azan Abdullah, and Norcikeyonn Samuni. 2022. “Pelaksanaan Homestay Patuh Syariah Dalam Aspek Reka Bentuk Dan Ruang Persekitaran Kemudahan Penginapan Mesra Muslim Di Sabah: Implementation of Syaria Compliant Homestays in the Aspect of Design and Environmental Space of Muslim-Friendly Accommodation Facilities in Sabah ”. Sains Insani 7 (2):64-73. https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol7no2.490.