Ismail, N., & Abdul Rahman, N. A. (2018). Nilai Peradaban Melayu dalam Pantun Peranakan Baba: Malay Civilizational Values in Peranakan Baba Pantun. Sains Insani, 3(3), 60-67. https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol3no3.73