(1)
Ismail, N.; Abdul Rahman, N. A. Nilai Peradaban Melayu Dalam Pantun Peranakan Baba: Malay Civilizational Values in Peranakan Baba Pantun. S. I. 2018, 3, 60-67.