(1)
Puspanathan , C. A. .; Yi Wen, E.; Ke Ni, L. .; Tze Hui, L. .; Xue Yee, L. . The Role of Integrated Marketing Communication On Consumer Decision-Making Process: Peranan Komunikasi Pemasaran Bersepadu Terhadap Proses Membuat Keputusan Pelanggan . S. I. 2021, 6, 173-184.